Teori ve Pratikle
Temel Mediasyon Eğitimi Kavramlar
Süreç ve Teknikler

Temel Mediasyon Eğitimi

Amaç

Mediatörlüğü meslek olarak seçmek isteyen kişilere veya uyuşmazlık çözümünde uzmanlaşmak isteyen profesyonellere açık olan bu eğitim, katılımcılara alternatif uyuşmazlık çözümleri ve arabuluculuğa dair temel kavramları, süreci ve teknikleri terorileriyle anlatan ve uygulamayla gösteren bir eğitimdir. Bu eğitimlere katılan kişiler, daha sonra ileri eğitimlere de, gelerek farklı uyuşmazlık çözümlerinde (aile, ticari, işyeri, işçi-işveren gibi) uzmanlaşabilirler.

Eğitim İçeriği

Bu eğitimle katılacak kişiler şunları öğreneceklerdir:

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve aralarındaki farklar
Mediasyon süreci ve mediatörlük etiği
Çatışmaya ilişkin genel kavramlar ve çatışma analizi
Güç kavramı ve mediasyonda güç dengesizliğini yönetme teknikleri
Mediasyon sürecindeki iletişim teknikleri
İlkeli müzakere
Duygu yönetimi
Zor insan ve durumlarda yapılabilecek müdahaleler
İyi bir anlaşma için temel kriterler

Katılımcılara Verilecek Kaynaklar

Eğitim kitapçığı
Kişilik testleri
Mediasyon öncesi kontrol listesi
Mediasyon öncesi anlaşmalar
Giriş konuşması örneği
Anlaşma kontrol listesi
Geri-bildirim (self assessment) formu

Eğitim Süresi

3 gün – 27 saat

Peer (Akran) Çalışma Süresi

27 saat

Eğitim Yöntemi

Sınıf içi eğitim, uygulanacak testler ve bazı örnekler üzerinden vaka çalışmaları. Eğitmen, eğitim sonrası 3 ay boyunca yaşanılan herhangi uyuşmazlığın çözümlenme sürecinde, katılımcılara süpervizyon kabul edilebilecek şekilde destek sağlar.

Eğitim Sonrası Yapılacak Çalışma

Eğitimlerden sonra katılımcılar 27 saatlik peer çalışma yapmalıdırlar. Peer çalışma, 3 kişilik gruplar halinde gerçekleşir. Her grup eğitimlerde öğrendiği teknikleri kullanarak kendi seçtikleri uyuşmazlığı analiz eder ve mediasyon ile çözümlemeye çalışırlar. Her çalışma 3 saat sürecek şekilde planlanır ve raporlanarak GMN yollanır. Böylece her grup, eğitimlerden sonra en az 9 vaka çalışması tamamlamış olur.

Eğitim Sonrası Destek

Katılımcılar eğitimlerden sonra 3 ay boyunca ek ücret ödemeden mentorluk alırlar.

Program

Birinci Gün

İkinci Gün

Üçüncü Gün

09.00 – 09.30

Tanışma

Eğitim Öncesi Çalışma

Eğitim Öncesi Çalışma

09.30 – 10-30

Azarbeycan Mediasyon Kanunu

Kişilik Testi ve Yorumu

Güç Kavramı ve Mediasyonda Gücün Kontrolü

10.30 – 11.30

Dünyada Mediasyon Uygulamaları

Çatışma ve Dinamiklerini Kavramak

Mediasyon Sürecinde İletişim ve Müdahale Teknikleri

11.30 – 11.45

Kahve Arası

Kahve Arası

Kahve Arası

11.45 – 13.30

ADR Tanımlarına Genel Bakış ve Mediasyon Etiği

Çatışma ve Dinamiklerini Kavramak

Kronolojik Sıralama Yöntemiyle Mediasyon Yönetimi

13.30 – 14.30

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

14.30 – 16.00

Mediasyon Sürecine Giriş ve Mediasyon Öncesi Yapılacaklar

Christopher Moore Çatışma Tablosuyla Mediasyon Yönetimi

Mediasyonda İlkeli Müzakere ve Zihin Haritalamayla Müzakere Yönetimi

16.30 – 16.45

Kahve Arası

Kahve Arası

Kahve Arası

16.45 – 18.00

Mediasyon Giriş Aşaması

Örnek Giriş Konuşması

Giriş Konuşmalarından Sonra Uygulanacak Teknikler

Pratik Çalışma

Pratik Çalışma

18.00 – 18.15

Geri-bildirim

Geri-bildirim

Geri-bildirim ve Katılım Belgesi Verilmesi